Üzletszabályzat

 

 1. A licitálásra került festmények értékesítése a Magyarországon, és az Európai Unióban mindenkor érvényes törvények szerint történik.
 2. A műtárgy megvásárlója az a személy, aki a liciten részt vesz, és a műtárgyért a legmagasabb vételi összeget ajánlja fel, és azt az Sz. M. Árt Grémium valamelyik tagja lezárja.
 3. A licit győztes a megvásárolt kép árát az ár leütése után legkésőbb egy órán elküldi az Iron Gold Investment KFT számlájára. Ha ez nem történik meg, akkor a műtárgy azé, aki az utána következő legnagyobb licitösszeget felajánlotta.
 4. A liciten megvásárolt műtárgy, jelen esetben kép, digitális festmény, a kép eredetiségét garantáló certificate átadásával együtt a licittől számított 72 órán belül kerül átadásra.
 5. A liciten megvásárolt műalkotásról a tulajdonos évente 7 alkalommal nyilatkozhat a nyomtatott, online, vagy elektromos médiában a művészetpártoló nagyközönségnek arról, hogy a tulajdonába került kép esztétikai élményt nyújtó, érdeklődésre számot tartó, és mindezek mellett értéknövelő befektetés is.
 6. A megvásárolt mű bármiféle másolása, sokszorosítása műtárgyhamisításnak minősül, és a BTK erre vonatkozó rendelkezéseit vonja maga után. Kivételt képez, ha a műtárgy, vagyis a kép tulajdonosa úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő műalkotásról grafikai sorozatot készíttet. Ebben az esetben a művész beleegyezését kell kérnie. A grafikai sorozat elkészítéséhez szükséges, hogy a grafikai sorozat lapjait az alkotóművész nemzetközileg elismert módon aláírásával hitelesítse. Az alkotóművész szabad akaratából dönthet arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy munkájából sokszorosított grafikai sorozatot készítsenek-e, vagy sem, feltételeket szabhat, ami a felek közötti megállapodás, megbeszélés tárgya.
 7. Ha a kép tulajdonosa a képet kiállításra viszi, a kiállításokon általában ismert módon fel kell tüntetnie a mű alkotójának nevét, és a kép címét.
 8. A viszonteladásnak jelen üzletszabályzatban meghatározott szempontokat kell követnie.
 9. A licitet az Sz. M. Art honlapján megadott intervallumban tesszük közre. A licitet virtuális kiállítás előzi meg, melynek megnyitóját, annak időpontját, a megnyitó személyét az Sz. M. Art honlapján, és különböző médiákban közzétesszük. A kiállításon a művészetkedvelő közönség a licitre szánt képeket megtekintheti, technikai jellemzőjüket, és kikiáltási árukat megismerheti. A mindenkori árak az áfát tartalmazzák.
 10. Az árverésre szánt műalkotások az árverés teljes ideje alatt csak az árverésen keresztül értékesíthetők. Annak lezárása után pedig még egy hónapon keresztül értékesítési tilalom alá esnek. Ez alól a megvásárolt, vagy korábban eladott, magántulajdonban, magángyűjteményekben, vagy múzeumokban lévő műalkotások kivételt képeznek.
 11. A mindenkori műtárgyhamisítást a Magyarországi és az Európai Uniós törvények szabadságvesztéssel büntetik. Ez alól a digitális műalkotások hamisítása sem képez kivételt.
 12. Az árak keretezés nélkül értendők.